Regulární výrazy pro filtrování v SDL Studio

Zapomenuté segmenty v původním jazyce
^[^áéěíýóúůčďňřšťž]*$
(tj. takové, které neobsahují žádný znak s diakritikou, mohou se tam připlést segmenty české, které náhodou neobsahují žádná písmena s diakritikou.

Předložky k, s, u, v, z bez pevné mezery
( k | s | u | v | z )

Číselný údaj s měrnou jednotkou ponechaný bez pevné mezery
(\d \w)

Číslo na konci věty nebo řetězce
 \d$| \d\.

Comments